Biologiska Mångfaldens Dag – naturvandring i Trolldalen

Välkommen att fira Biologiska Mångfaldens Dag med en kostnadsfri naturvandring i hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka. Bara 500 meter söder om Södermalm.

Här hittar du 150 naturvärdesträd, mestadels gamla tallar och ekar, 55 rödlistade arter, en sällsynt markflora och rikligt med död ved – bästa insekthotellen. Ändå vill Nacka kommun och SKB skövla den här skogen.

För att kunna hålla en coronasäker naturvandring måste du anmäla dig här.

Vi träffas vid hållplatsen Henriksdalsberget som trafikeras av buss 55, 53 och 469.

Boka här
Taggar:Djur & naturNackaNaturupplevelserNaturvandringSödermalmUtsiktVandring

Information

Boka: Anmäl dig här till naturvandringen

Datum:
22 maj 2021 - 10:0022 maj 2021 - 11:30

Vad vill du göra?

Datum