Biologiska Mångfaldens dag på Ladugårdsgärde

Den 22 maj 2022 bjuder Förbundet för Ekoparken in allmänheten till att upptäcka den spännande mångfalden av djur- och växtliv kring Ladugårdsgärde. Med hjälp av experter på fåglar, växter och insekter genomför vi en Bioblitz: Vi hittar tillsammans så många arter som möjligt. Under en fladdermussafari i skymningen tar vi reda på vilka fladdermusarter som finns kring Gärdet. Dessutom bjuder dagen på en guidad tur, där områdets mångfald kopplas ihop med dess rika kulturhistoria, från vikingar till kunglig mark. Och på en naturkur där vi får känna på vår samhörighet med naturen.

Kl. 10-15: Bioblitz på och kring Ladugårdsgärde ängen (vi går även upp i skogen och ser livet bland gamla tallar, ek och blommande hagtorn). Informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka. Vid informationsborden möter du alla medverkande organisationer och kan även få reda på allt om rovdjurens ekologiska roll och lära dig tassavtryck av Svenska Rovdjursföreningen.

Kl. 13-14:30: Naturen är kuren* med Bosse Rosén från Utemaningen, visar på människans behov av mångfald. Detta är ett mångsidigt inspirationspass där vi använder stubbar, stenar och höjdskillnader för att mjukt öva balans, rörlighet och styrka. Sedan går vi över till ”fältrelaxen” och varvar ner med fokus och härvaro. Avslutas med stubbsittning, världens kanske mest effektiva friskvård mot stress. Start vid informationsborden.

Kl 15-16:30: En guidad tur med djurgårdsguide* Jenny Rosen från Djurgårdens Ekolyx visar hur områdets spännande kulturhistoria hör ihop med den biologiska mångfalden. Start vid informationsborden.

Kl. 17-18:30: Ceremoni vid Stockholms Livsröse, som en tacksägelse till den biologiska mångfalden och för att minnas utrotade djur och växter. Samling vid informationsborden för gemensam promenad till röset. Ta gärna med en sten hemifrån att lägga på röset.

Kl. 20.00-21:00: ”I Rovdjurens Spår”* – En guidad tur om rovdjurens historia på Djurgården och i Sverige, med Hans Ring från Rovdjursföreningen och Djurgårdsguide Jenny Rosen.

Kl. 21:30-22:30: Fladdermussafari* i skymningen med Lark Davis, fladdermuskunnig biolog från Ekologigruppen. Lark har byggt sin egen fladdermus-detektor, som vi kommer att uppleva i användning! Vi tar reda på vilka fladdermusarter det är som finns kring Ladugårdsgärde och hör allt spännande som Lark berättar om fladdermöss. Samling vid informationsborden.

* För den guidade turen, för Naturen är kuren med Utemaningen, ”I rovdjurens spår” och för fladdermussafarit gäller max 20 deltagare. Skriv upp dig på deltagarlista vid våra informationsbord! Turerna utgår ifrån informationsborden. För fladdermussafarit kan du mejla i förväg för att säkra din plats: lark.davis@ekologigruppen.se

Välkommen till våra informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka, som drivs av Carolas Eko. Under dagen har du möjlighet att bekanta dig med medverkande organisationer: Förbundet för Ekoparken, Botaniska sällskapet i Stockholm, Carolas Eko, Djurgårdens Ekolyx, Ekologigruppen, Entomologiska föreningen i Stockholm, Lodyn och Livsröset, Svenska Rovdjursföreningen, Utemaningen.

Sånglärka på Ladugårdsgärde. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.
Boka här

Information

Datum:
22 maj 2022 - 10:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Biologiska Mångfaldens dag på Ladugårdsgärde

Den 22 maj 2022 bjuder Förbundet för Ekoparken in allmänheten till att upptäcka den spännande mångfalden av djur- och växtliv kring Ladugårdsgärde. Med hjälp av experter på fåglar, växter och insekter genomför vi en Bioblitz: Vi hittar tillsammans så många arter som möjligt. Under en fladdermussafari i skymningen tar vi reda på vilka fladdermusarter som finns kring Gärdet. Dessutom bjuder dagen på en guidad tur, där områdets mångfald kopplas ihop med dess rika kulturhistoria, från vikingar till kunglig mark. Och på en naturkur där vi får känna på vår samhörighet med naturen.

Kl. 10-15: Bioblitz på och kring Ladugårdsgärde ängen (vi går även upp i skogen och ser livet bland gamla tallar, ek och blommande hagtorn). Informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka. Vid informationsborden möter du alla medverkande organisationer och kan även få reda på allt om rovdjurens ekologiska roll och lära dig tassavtryck av Svenska Rovdjursföreningen.

Kl. 13-14:30: Naturen är kuren* med Bosse Rosén från Utemaningen, visar på människans behov av mångfald. Detta är ett mångsidigt inspirationspass där vi använder stubbar, stenar och höjdskillnader för att mjukt öva balans, rörlighet och styrka. Sedan går vi över till ”fältrelaxen” och varvar ner med fokus och härvaro. Avslutas med stubbsittning, världens kanske mest effektiva friskvård mot stress. Start vid informationsborden.

Kl 15-16:30: En guidad tur med djurgårdsguide* Jenny Rosen från Djurgårdens Ekolyx visar hur områdets spännande kulturhistoria hör ihop med den biologiska mångfalden. Start vid informationsborden.

Kl. 17-18:30: Ceremoni vid Stockholms Livsröse, som en tacksägelse till den biologiska mångfalden och för att minnas utrotade djur och växter. Samling vid informationsborden för gemensam promenad till röset. Ta gärna med en sten hemifrån att lägga på röset.

Kl. 20.00-21:00: ”I Rovdjurens Spår”* – En guidad tur om rovdjurens historia på Djurgården och i Sverige, med Hans Ring från Rovdjursföreningen och Djurgårdsguide Jenny Rosen.

Kl. 21:30-22:30: Fladdermussafari* i skymningen med Lark Davis, fladdermuskunnig biolog från Ekologigruppen. Lark har byggt sin egen fladdermus-detektor, som vi kommer att uppleva i användning! Vi tar reda på vilka fladdermusarter det är som finns kring Ladugårdsgärde och hör allt spännande som Lark berättar om fladdermöss. Samling vid informationsborden.

* För den guidade turen, för Naturen är kuren med Utemaningen, ”I rovdjurens spår” och för fladdermussafarit gäller max 20 deltagare. Skriv upp dig på deltagarlista vid våra informationsbord! Turerna utgår ifrån informationsborden. För fladdermussafarit kan du mejla i förväg för att säkra din plats: lark.davis@ekologigruppen.se

Välkommen till våra informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka, som drivs av Carolas Eko. Under dagen har du möjlighet att bekanta dig med medverkande organisationer: Förbundet för Ekoparken, Botaniska sällskapet i Stockholm, Carolas Eko, Djurgårdens Ekolyx, Ekologigruppen, Entomologiska föreningen i Stockholm, Lodyn och Livsröset, Svenska Rovdjursföreningen, Utemaningen.

Sånglärka på Ladugårdsgärde. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.
Boka här

Information

Datum:
22 maj 2022 - 10:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Biologiska Mångfaldens dag på Ladugårdsgärde

Den 22 maj 2022 bjuder Förbundet för Ekoparken in allmänheten till att upptäcka den spännande mångfalden av djur- och växtliv kring Ladugårdsgärde. Med hjälp av experter på fåglar, växter och insekter genomför vi en Bioblitz: Vi hittar tillsammans så många arter som möjligt. Under en fladdermussafari i skymningen tar vi reda på vilka fladdermusarter som finns kring Gärdet. Dessutom bjuder dagen på en guidad tur, där områdets mångfald kopplas ihop med dess rika kulturhistoria, från vikingar till kunglig mark. Och på en naturkur där vi får känna på vår samhörighet med naturen.

Kl. 10-15: Bioblitz på och kring Ladugårdsgärde ängen (vi går även upp i skogen och ser livet bland gamla tallar, ek och blommande hagtorn). Informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka. Vid informationsborden möter du alla medverkande organisationer och kan även få reda på allt om rovdjurens ekologiska roll och lära dig tassavtryck av Svenska Rovdjursföreningen.

Kl. 13-14:30: Naturen är kuren* med Bosse Rosén från Utemaningen, visar på människans behov av mångfald. Detta är ett mångsidigt inspirationspass där vi använder stubbar, stenar och höjdskillnader för att mjukt öva balans, rörlighet och styrka. Sedan går vi över till ”fältrelaxen” och varvar ner med fokus och härvaro. Avslutas med stubbsittning, världens kanske mest effektiva friskvård mot stress. Start vid informationsborden.

Kl 15-16:30: En guidad tur med djurgårdsguide* Jenny Rosen från Djurgårdens Ekolyx visar hur områdets spännande kulturhistoria hör ihop med den biologiska mångfalden. Start vid informationsborden.

Kl. 17-18:30: Ceremoni vid Stockholms Livsröse, som en tacksägelse till den biologiska mångfalden och för att minnas utrotade djur och växter. Samling vid informationsborden för gemensam promenad till röset. Ta gärna med en sten hemifrån att lägga på röset.

Kl. 20.00-21:00: ”I Rovdjurens Spår”* – En guidad tur om rovdjurens historia på Djurgården och i Sverige, med Hans Ring från Rovdjursföreningen och Djurgårdsguide Jenny Rosen.

Kl. 21:30-22:30: Fladdermussafari* i skymningen med Lark Davis, fladdermuskunnig biolog från Ekologigruppen. Lark har byggt sin egen fladdermus-detektor, som vi kommer att uppleva i användning! Vi tar reda på vilka fladdermusarter det är som finns kring Ladugårdsgärde och hör allt spännande som Lark berättar om fladdermöss. Samling vid informationsborden.

* För den guidade turen, för Naturen är kuren med Utemaningen, ”I rovdjurens spår” och för fladdermussafarit gäller max 20 deltagare. Skriv upp dig på deltagarlista vid våra informationsbord! Turerna utgår ifrån informationsborden. För fladdermussafarit kan du mejla i förväg för att säkra din plats: lark.davis@ekologigruppen.se

Välkommen till våra informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka, som drivs av Carolas Eko. Under dagen har du möjlighet att bekanta dig med medverkande organisationer: Förbundet för Ekoparken, Botaniska sällskapet i Stockholm, Carolas Eko, Djurgårdens Ekolyx, Ekologigruppen, Entomologiska föreningen i Stockholm, Lodyn och Livsröset, Svenska Rovdjursföreningen, Utemaningen.

Sånglärka på Ladugårdsgärde. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.
Boka här

Information

Datum:
22 maj 2022 - 10:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Biologiska Mångfaldens dag på Ladugårdsgärde

Den 22 maj 2022 bjuder Förbundet för Ekoparken in allmänheten till att upptäcka den spännande mångfalden av djur- och växtliv kring Ladugårdsgärde. Med hjälp av experter på fåglar, växter och insekter genomför vi en Bioblitz: Vi hittar tillsammans så många arter som möjligt. Under en fladdermussafari i skymningen tar vi reda på vilka fladdermusarter som finns kring Gärdet. Dessutom bjuder dagen på en guidad tur, där områdets mångfald kopplas ihop med dess rika kulturhistoria, från vikingar till kunglig mark. Och på en naturkur där vi får känna på vår samhörighet med naturen.

Kl. 10-15: Bioblitz på och kring Ladugårdsgärde ängen (vi går även upp i skogen och ser livet bland gamla tallar, ek och blommande hagtorn). Informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka. Vid informationsborden möter du alla medverkande organisationer och kan även få reda på allt om rovdjurens ekologiska roll och lära dig tassavtryck av Svenska Rovdjursföreningen.

Kl. 13-14:30: Naturen är kuren* med Bosse Rosén från Utemaningen, visar på människans behov av mångfald. Detta är ett mångsidigt inspirationspass där vi använder stubbar, stenar och höjdskillnader för att mjukt öva balans, rörlighet och styrka. Sedan går vi över till ”fältrelaxen” och varvar ner med fokus och härvaro. Avslutas med stubbsittning, världens kanske mest effektiva friskvård mot stress. Start vid informationsborden.

Kl 15-16:30: En guidad tur med djurgårdsguide* Jenny Rosen från Djurgårdens Ekolyx visar hur områdets spännande kulturhistoria hör ihop med den biologiska mångfalden. Start vid informationsborden.

Kl. 17-18:30: Ceremoni vid Stockholms Livsröse, som en tacksägelse till den biologiska mångfalden och för att minnas utrotade djur och växter. Samling vid informationsborden för gemensam promenad till röset. Ta gärna med en sten hemifrån att lägga på röset.

Kl. 20.00-21:00: ”I Rovdjurens Spår”* – En guidad tur om rovdjurens historia på Djurgården och i Sverige, med Hans Ring från Rovdjursföreningen och Djurgårdsguide Jenny Rosen.

Kl. 21:30-22:30: Fladdermussafari* i skymningen med Lark Davis, fladdermuskunnig biolog från Ekologigruppen. Lark har byggt sin egen fladdermus-detektor, som vi kommer att uppleva i användning! Vi tar reda på vilka fladdermusarter det är som finns kring Ladugårdsgärde och hör allt spännande som Lark berättar om fladdermöss. Samling vid informationsborden.

* För den guidade turen, för Naturen är kuren med Utemaningen, ”I rovdjurens spår” och för fladdermussafarit gäller max 20 deltagare. Skriv upp dig på deltagarlista vid våra informationsbord! Turerna utgår ifrån informationsborden. För fladdermussafarit kan du mejla i förväg för att säkra din plats: lark.davis@ekologigruppen.se

Välkommen till våra informationsbord i trädgården vid Etnografiska museets restaurang Matmekka, som drivs av Carolas Eko. Under dagen har du möjlighet att bekanta dig med medverkande organisationer: Förbundet för Ekoparken, Botaniska sällskapet i Stockholm, Carolas Eko, Djurgårdens Ekolyx, Ekologigruppen, Entomologiska föreningen i Stockholm, Lodyn och Livsröset, Svenska Rovdjursföreningen, Utemaningen.

Sånglärka på Ladugårdsgärde. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.
Boka här

Information

Datum:
22 maj 2022 - 10:00

Vad vill du göra?

Datum