Coronasäkrade naturvandringar i Trolldalen på Henriksdalsberget

15 maj, klockan 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 och 12:00 – 13:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! tre gratis naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka. Anmäl dig nu!

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Enligt Nacka kommuns egen inventering har den här skogen den högsta möjliga klassningen. ”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del.”

Det höga naturvärdet för Trolldalen kan förklaras med att

 • Trolldalen är livsmiljön för c:a 55 rödlistade arter främst knutna till gamla tallar
 • det i Trolldalen växer många s.k. naturvärdesträd, alltså tallar och ek som har hög ålder, har nått ett visst omfång och ett hem för många arter som är beroende av gamla träd (tickor, svampar, insekter, fåglar etc.)
 • det förekommer rikligt med död ved i Trolldalen, s.k. torrakor och lågor
 • Trolldalen har en sällsynt markflora i sina branter.

Vad bjuder naturvandringen i Trolldalen på?

Konstantin Irina håller i naturvandringen sedan 2008 i samarbete med bland annat Nacka Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen Nacka. På naturvandringen i Trolldalen kommer du att höra mer om

 • Naturen i Trolldalen – både det som är rödlistat och det som vi älskar se i vardagen som rådjur, rävar, grävlingar, bär och svampar
 • Nacka kommuns planer på exploateringen av Trolldalen
 • Olika historiska händelser som har utspelat sig i Trolldalen – allt från vikingar och stupade generaler till nykterister, varvstrejk och Per Anders Fogelströms böcker
 • Ta del av hänförande utsikter från Trolldalen mot Alphydda, Svindersviken, Finnberget, Finntorp och Ryssbergen.

Anmäl dig till naturvandringen i Trolldalen

På grund av corona som begränsar antal deltagare till 8 personer behöver du anmäla dig i förväg så här:

 • Välj om du vill vara med på naturvandringen klockan 10:00 – 11:00 (grupp a), klockan 11:00 – 12:00 (grupp b) eller klockan 12:00 – 13:00 (grupp c).
 • Skicka ett e-mail till vastra.sicklaon@gmail.com och ange i ärenderaden Trolldalen + respektive grupp.
 • Så får du en bekräftelse.

Vi ses då kl 11:00, 12 eller 13:00 vid buss 55:s / 53:s / 469:s hållplats på Henriksdalsberget. Håll 2 m avstånd till varandra. Folk med ansiktsmasker och redan vaccinerade deltagare är särskilt välkomna.

Boka här
Taggar:Djur & naturHistoriaNackaNaturNaturvandringSkogStockholm

Information

Datum:
15 maj 2021 - 10:0015 maj 2021 - 11:0015 maj 2021 - 12:00

Vad vill du göra?

Datum