Från park till park

Stockholm är en stad rik på gröna områden i form av mindre eller större parker. Vi går från Strömparterren till Kungsträdgården, Berzelii park för att avsluta i Hunlegården. Var och en av dessa parker har sin egen historia och utformning. Stockholmsguiden Eva Palmqvist berättar om parkernas tillkomst och förändringar samt vilken funktion parken har som offentligt rum idag.

Guiden använder alltid röstförstärkare så att alla ska höra bra och kan hålla det rekommenderade avståndet. Vandringen betalas på plats med swish eller kontanter. Föranmälan görs via e-post till: evawalkandtalk@gmail.com

Mötesplatsen är på Norrbro vid trappan ned till Medeltidsmuseet

För övrig information se: www.walkandtalk.se

Information

Adress: Norrbro

Pris: 200 kr

Datum:
25 april 2021 - 11:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Från park till park

Stockholm är en stad rik på gröna områden i form av mindre eller större parker. Vi går från Strömparterren till Kungsträdgården, Berzelii park för att avsluta i Hunlegården. Var och en av dessa parker har sin egen historia och utformning. Stockholmsguiden Eva Palmqvist berättar om parkernas tillkomst och förändringar samt vilken funktion parken har som offentligt rum idag.

Guiden använder alltid röstförstärkare så att alla ska höra bra och kan hålla det rekommenderade avståndet. Vandringen betalas på plats med swish eller kontanter. Föranmälan görs via e-post till: evawalkandtalk@gmail.com

Mötesplatsen är på Norrbro vid trappan ned till Medeltidsmuseet

För övrig information se: www.walkandtalk.se

Information

Adress: Norrbro

Pris: 200 kr

Datum:
25 april 2021 - 11:00

Vad vill du göra?

Datum