Hundra År av Kvinnlig Rösträtt

I år är det 100 år sedan Sveriges riksdag röstade ja till lika och allmän rösträtt – och det efter hårt arbete av ett stort antal kvinnor (och män). Följ med på vår nya stadsvandring, Hundra år av kvinnlig rösträtt!

Rösträtt för alla? En självklarhet idag! Målet i Riksdagen är att könsfördelningen ska vara jämn: precis lika många kvinnor som män. Visst har vi kommit långt! Men för bara 100 år sedan var kampen för lika rösträtt högst aktuell och det var tack vare många starka kvinnors kämparglöd som Sveriges beslutade sig för att införa lika och allmän rösträtt den 24 maj 1919. Då var Sverige sist av alla länder i Norden.

Hundra år senare väcker vi kvinnosakskvinnorna och kvinnosaksmännen till liv igen, på vår stadsvandring Hundra år av kvinnlig rösträtt. Vi följer dem genom år av agiterande, manifestationer, uppvaktningar, massmöten, namninsamlingar och svikna löften från maktens män.

Vi berättar förstås om den svenska kvinnorörelsens portalfigur – Fredrika Bremer – och flera av kvinnorna som drev kampen för allmän rösträtt vidare efter henne. En av dem är läraren och grundaren av Svenska Hem – Anna Whitlock, en annan är Sveriges första kvinnliga, legitimerade läkare – Karolina Widerström, och såklart kan vi inte glömma författarinnan och Nobelpristagaren i litteratur – Selma Lagerlöf. Alla tre var med och bildade den första rösträttsföreningen 1902, men troligtvis förstod de inte att det skulle ta nästan 20 år till innan segern var deras.

När lika rösträtt var ett faktum hade pionjärerna i kampen för kvinnlig rösträtt åldrats, och ingen av dem fanns med bland de fem som valdes in i Riksdagen i valet 1921. Kerstin Hesselgren fick sin plats i första kammaren medan Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Agda Östlund och Nelly Thüring valdes in i andra kammaren.

Vår stadsvandring Hundra år av kvinnlig rösträtt börjar där kvinnornas rösträttskamp slutade: vid Riksdagshuset i Stockholm. När vi vandrat klart genom modiga kvinnors insatser för lika rösträtt avslutar vi i närheten av Hötorget. Nästa gång du går och röstar kommer du nästan kunna känna historiens vingslag… och rösta med lite mera stolthet.

Ingår: Guide

Boka här

Information

Adress: Mötesplats fås vid bokning

Pris: 270 kr

Datum:
26 januari 2020 - 14:009 februari 2020 - 14:00

Vad vill du göra?

Datum