Vi rekommenderar alla vandringsdeltagare att vistas ca. 2 m från varandra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.