Inventering av natur på Henriksdalsberget

5 juni, klockan 13:00 – 16:00 är du välkommen till Henriksdalsberget i Nacka för att inventera naturen i hotade skogen och rekreationsområdet Trolldalen som Nacka kommun vill bebygga.

Skogsstyrelsen och Nacka kommun har tidigare inventerat naturen på Trolldalen mellan Svindersviken, Finnboda och Henriksdalsringen 500 meter söder om Södermalm och konstaterat att den har stora eller mycket stora naturvärden. Mest på grund av förekomsten av mäktiga gamla ekar och tallar, 55 rödlistade arter, sällsynt markflora med växter som inte är vanliga i Storstockholm samt rikligt med död ved – bästa insekthotellet.

De inventeringarna är dock nästan 10 år gamla, har gjorts enligt gammal standard och vid en ogynnsam tidpunkt på året. Ändå vill Nacka kommun pröva en exploatering av naturområdet vid ett samråd hösten 2021 utan att ha ordentligt koll på konsekvenserna.

Så vi boende i området tillsammans med engagerade biologer och ekologer genomför en egen inventering. Välkommen till en rolig eftermiddag ute i fina vädret för att knyta nya kontakter och bidra till att Storstockholms lungor bevaras.

Vi ses klockan 13:00 vid hållplatsen för buss 55 och 53 på Henriksdalsberget i Nacka. Ta med vatten, fika och annat du behöver för att inventera. Läs mer om hur det kommer gå till.

Taggar:DjurDjur & naturHenriksdalNackaNaturupplevelserNaturvandringSödermalmUtflykter

Information

Datum:
5 juni 2021 - 13:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Inventering av natur på Henriksdalsberget

5 juni, klockan 13:00 – 16:00 är du välkommen till Henriksdalsberget i Nacka för att inventera naturen i hotade skogen och rekreationsområdet Trolldalen som Nacka kommun vill bebygga.

Skogsstyrelsen och Nacka kommun har tidigare inventerat naturen på Trolldalen mellan Svindersviken, Finnboda och Henriksdalsringen 500 meter söder om Södermalm och konstaterat att den har stora eller mycket stora naturvärden. Mest på grund av förekomsten av mäktiga gamla ekar och tallar, 55 rödlistade arter, sällsynt markflora med växter som inte är vanliga i Storstockholm samt rikligt med död ved – bästa insekthotellet.

De inventeringarna är dock nästan 10 år gamla, har gjorts enligt gammal standard och vid en ogynnsam tidpunkt på året. Ändå vill Nacka kommun pröva en exploatering av naturområdet vid ett samråd hösten 2021 utan att ha ordentligt koll på konsekvenserna.

Så vi boende i området tillsammans med engagerade biologer och ekologer genomför en egen inventering. Välkommen till en rolig eftermiddag ute i fina vädret för att knyta nya kontakter och bidra till att Storstockholms lungor bevaras.

Vi ses klockan 13:00 vid hållplatsen för buss 55 och 53 på Henriksdalsberget i Nacka. Ta med vatten, fika och annat du behöver för att inventera. Läs mer om hur det kommer gå till.

Taggar:DjurDjur & naturHenriksdalNackaNaturupplevelserNaturvandringSödermalmUtflykter

Information

Datum:
5 juni 2021 - 13:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Inventering av natur på Henriksdalsberget

5 juni, klockan 13:00 – 16:00 är du välkommen till Henriksdalsberget i Nacka för att inventera naturen i hotade skogen och rekreationsområdet Trolldalen som Nacka kommun vill bebygga.

Skogsstyrelsen och Nacka kommun har tidigare inventerat naturen på Trolldalen mellan Svindersviken, Finnboda och Henriksdalsringen 500 meter söder om Södermalm och konstaterat att den har stora eller mycket stora naturvärden. Mest på grund av förekomsten av mäktiga gamla ekar och tallar, 55 rödlistade arter, sällsynt markflora med växter som inte är vanliga i Storstockholm samt rikligt med död ved – bästa insekthotellet.

De inventeringarna är dock nästan 10 år gamla, har gjorts enligt gammal standard och vid en ogynnsam tidpunkt på året. Ändå vill Nacka kommun pröva en exploatering av naturområdet vid ett samråd hösten 2021 utan att ha ordentligt koll på konsekvenserna.

Så vi boende i området tillsammans med engagerade biologer och ekologer genomför en egen inventering. Välkommen till en rolig eftermiddag ute i fina vädret för att knyta nya kontakter och bidra till att Storstockholms lungor bevaras.

Vi ses klockan 13:00 vid hållplatsen för buss 55 och 53 på Henriksdalsberget i Nacka. Ta med vatten, fika och annat du behöver för att inventera. Läs mer om hur det kommer gå till.

Taggar:DjurDjur & naturHenriksdalNackaNaturupplevelserNaturvandringSödermalmUtflykter

Information

Datum:
5 juni 2021 - 13:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Inventering av natur på Henriksdalsberget

5 juni, klockan 13:00 – 16:00 är du välkommen till Henriksdalsberget i Nacka för att inventera naturen i hotade skogen och rekreationsområdet Trolldalen som Nacka kommun vill bebygga.

Skogsstyrelsen och Nacka kommun har tidigare inventerat naturen på Trolldalen mellan Svindersviken, Finnboda och Henriksdalsringen 500 meter söder om Södermalm och konstaterat att den har stora eller mycket stora naturvärden. Mest på grund av förekomsten av mäktiga gamla ekar och tallar, 55 rödlistade arter, sällsynt markflora med växter som inte är vanliga i Storstockholm samt rikligt med död ved – bästa insekthotellet.

De inventeringarna är dock nästan 10 år gamla, har gjorts enligt gammal standard och vid en ogynnsam tidpunkt på året. Ändå vill Nacka kommun pröva en exploatering av naturområdet vid ett samråd hösten 2021 utan att ha ordentligt koll på konsekvenserna.

Så vi boende i området tillsammans med engagerade biologer och ekologer genomför en egen inventering. Välkommen till en rolig eftermiddag ute i fina vädret för att knyta nya kontakter och bidra till att Storstockholms lungor bevaras.

Vi ses klockan 13:00 vid hållplatsen för buss 55 och 53 på Henriksdalsberget i Nacka. Ta med vatten, fika och annat du behöver för att inventera. Läs mer om hur det kommer gå till.

Taggar:DjurDjur & naturHenriksdalNackaNaturupplevelserNaturvandringSödermalmUtflykter

Information

Datum:
5 juni 2021 - 13:00

Relaterade event

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Inventering av natur på Henriksdalsberget

5 juni, klockan 13:00 – 16:00 är du välkommen till Henriksdalsberget i Nacka för att inventera naturen i hotade skogen och rekreationsområdet Trolldalen som Nacka kommun vill bebygga.

Skogsstyrelsen och Nacka kommun har tidigare inventerat naturen på Trolldalen mellan Svindersviken, Finnboda och Henriksdalsringen 500 meter söder om Södermalm och konstaterat att den har stora eller mycket stora naturvärden. Mest på grund av förekomsten av mäktiga gamla ekar och tallar, 55 rödlistade arter, sällsynt markflora med växter som inte är vanliga i Storstockholm samt rikligt med död ved – bästa insekthotellet.

De inventeringarna är dock nästan 10 år gamla, har gjorts enligt gammal standard och vid en ogynnsam tidpunkt på året. Ändå vill Nacka kommun pröva en exploatering av naturområdet vid ett samråd hösten 2021 utan att ha ordentligt koll på konsekvenserna.

Så vi boende i området tillsammans med engagerade biologer och ekologer genomför en egen inventering. Välkommen till en rolig eftermiddag ute i fina vädret för att knyta nya kontakter och bidra till att Storstockholms lungor bevaras.

Vi ses klockan 13:00 vid hållplatsen för buss 55 och 53 på Henriksdalsberget i Nacka. Ta med vatten, fika och annat du behöver för att inventera. Läs mer om hur det kommer gå till.

Taggar:DjurDjur & naturHenriksdalNackaNaturupplevelserNaturvandringSödermalmUtflykter

Information

Datum:
5 juni 2021 - 13:00

Vad vill du göra?

Datum