Invigning av fotoutställningen We Belong: Global Faces of Statelessness

Den 3:e november ordnar UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna och SOAS, Svenska organisationen mot statslöshet, en invigning av fotoutställningen “We Belong: Global Faces of Statelessness”. Invigningen kommer att fokusera på situationen kring statslöshet i Sverige och i världen och ge en inblick i de utmaningar och konsekvenser som statslöshet innebär i vardagen för personer som lever som statslösa.

2014 lanserade UNHCR och partnerorganisationer #IBelong-kampanjen med syftet att utrota statslöshet till 2024. Under de senaste åtta åren har världen sett viktiga framsteg och tusentals tidigare statslösa personer har fått medborgarskap. Trots detta finns mycket kvar att göra och ytterligare åtgärder behövs. Under invigningen kommer vi att se närmare på vad som har skett sedan 2014 och hur läget ser ut idag.

Sedan 2014 har Sverige gjort flera viktiga åtaganden för att ta itu med statslöshet och fler än 37 400 tidigare statslösa personer har fått svenskt medborgarskap. Idag är fler än 24 500 personer i Sverige statslösa. Svenska organisationen mot statslöshet startades år 2020 med syftet att öka kunskapen om statslöshet och påverka policyarbete för att säkerställa allas rätt till en nationalitet.

Fotoutställningen “We Belong: Global Faces of Statelessness” ställs ut i entrén till Folkuniversitetet från 24 oktober till 9 november.

Föreläsare

Elisabeth Haslund är UNHCR:s talesperson i Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island och Lettland. Jehna Al-Moushahidi är ordförande i Svenska organisationen mot statslöshet.

Boka här
Taggar:FotoStockholmUtbildningUtställningVasastanVeckan

Information

Adress: Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm

Datum:
3 november 2022 - 17:00

Vad vill du göra?

Datum