Konstvandring på Södermalm

Vi samlas på en livlig plats men förflyttar oss till lugnare miljöer. Ser konstverk som har fått sin plats i det offentliga rummet på senare tid och andra som har dominerat stadsbilden i mer än 100 år. Varför placerades de just där, vem var beställare av konsten och vem var konstnären? Det får man lära sig på en Konstvandring. Guide är Eva Palmqvist från Konstvandringar Stockholm.Vi använder oss alltid av röstförstärkare så att alla kan höra bra och hålla det rekommenderade avståndet. Vandringen betalas på plats med swish eller kontanter.

Mötesplats är vid Stockholms stadsmuseum framför grindarna vid Ryssgården

Föranmälan görs via e-post till anmalan.konstvandring@gmail.com

För övrig information se: www.konstvandringar.se

Information

Adress: Stockholms stadsmuseum vid Ryssgården

Pris: 200 kr

Vad vill du göra?

Datum