Vad händer i Stockholm

Kulturfestival Best of Norden

Best of Norden är kulturfestivalen som uppmärksammar det främsta inom nordisk kultur idag. Den 5-7 oktober erbjuds möten med författare, film på stor duk och musik på Nordiska museet i Stockholm. Dessutom litteratur som läkande kraft, Ingmar Bergman som dans och hur kulturhistorien kan se ut när också kvinnliga kreatörer räknas med.

Bland årets medverkande syns: Agneta Pleijel, Gunnar D Hansson, Lisbeth Larsson, Lina Thomsgård, Benke Rydman, Jannike Åhund, Sara Bergmark Elfgren, Allan Linnér bland andra.

Best of Norden arrangeras av Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Kulturbyrån, på uppdrag av Nordisk Film & TV Fond, i samarbete med Nordiska museet. Syftet med festivalen är att med anledning av Nordiska rådets priser lyfta nordisk kultur.