Vad händer i Stockholm

Late Night – Malin Hellkvist Sellén – Dansens Hus

”Rosa löften” är en romantisk värderingsövning kring en mycket populär och levande kulturyttring, dansbandskulturen.

»Rosa löften« har sin utgångspunkt i ett undersökande av kropp, identitet och samtida dans i relation till dansbandskulturen och dess musik. Verket är en fortsättning på »Bättre folk« (2006), där det föddes en lust att utveckla en av de fiktiva karaktärerna och placera den i en ny social danskontext.