Vad händer i Stockholm

STRAVINSKY: LES NOCES – Katarina Kyrka

Av många ansett som höjdpunkten av 1900-talets musik. Stycket är skrivet för fyra flyglar, kör, solister och slagverk.
Katarina Kammarkör
Dirigent: Hans Vainikainen
Onumrerade platser, insläpp kl 17.30