Vattenmarknaden

Välkommen att prata med 16 experter om klimatkrisen och vattnet från en mängd olika perspektiv!

Ur fontänen på Strömparterren strömmar tankar, reflektioner och samtal fram kring källan till allt liv. Vattenmarknaden är ett konstnärligt medborgarmöte om klimatkrisen där vattnet utgör både ämne och fond. En diskussionsplats med sexton samtalsvärdar, från konstnärer och bioastronomer till fiskare, som utbyter tankar med varandra och med publiken kring vatten som liv, kraft, tro och material.

Vi lånar formen av en utomhusmarknad, sprungen ur antikens torg där handlare och medborgare samlades för att utbyta varor men också tankar. Vattenmarknaden samlar kunskaper och erfarenheter om vattnets betydelse kulturellt, fysiskt och historiskt. Här begrundar vi vattnets betydelse för vårt ursprung, dess kulturella värden, vattnets olika former och uttryck, klimatförändringens inverkan på planetens vattenkropp och kretslopp, och människans förmåga och oförmåga att tämja vattnets krafter.

Fritt inträde. Begränsat antal besökare åt gången, viss väntan kan uppstå.

Läs mer om Vattenmarknaden på Mossutställningars hemsida.

Deltagare:

Alexander Brandeker, bioastronom

Jorden har egentligen ganska lite vatten jämfört med andra planeter, men ändå ser vi oss som en vattenplanet. Hur kom vattnet till jorden, och vad är det som gör den till en unik plats för liv?

Kajsa Bovin, Sveriges geologiska undersökning

Vad är grundvatten egentligen? Forskaren Kajsa Bovin berättar om hur grundvattnet påverkas av människan och geologin, vilka problem som finns och vad vi kan göra för att skydda det.

Maganizo Kruger Nyasulu, Stockholm Resilience Centre

När forskare pratar om blått, grått och grönt vatten menar de väldigt specifika resurser som alla har sin roll att spela i matproduktion. Men hur påverkar klimatförändringarna hur olika vatten kan användas?

Elin Tanding Sørensen, landskapsarkitekt och konstnär

I tidvattenzonen, omväxlande täckt av havsvatten och uppe ovanför ytan, finns outnyttjade möjligheter. Hur skulle man kunna skapa en stad i detta havets gränsland som från botten utformas för alla arter?

Mirko Nicolić, konstnär

I Balkan har vattentäkten allt mer blivit sedd med extraktivismens ögon – som en resurs att använda upp. Konstnären Mirko Nicolić i samtal med sociala aktörer från Bosnien och Serbien.

Sofie Joosse, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kom och sätt dig i den lite obekväma fiskestolen och kasta i spöet i plurret! I hela världen, och inte minst i Stockholm, pågår stadsfiskeri för fullt. Hur kan det påverka hur vi ser på stadens hållbarhet?

Sten Skånby, religionshistoriker

I nästan alla människans religioner spelar vattnet en avgörande roll. Varför är det så och vad kan vatten representera i olika sammanhang? Om syndafloden, det livgivande regnet och det heliga renandet.

Maud Nycander, dokumentärfilmare

Långbad, att ligga i ett varmt bad, var länge den mest använda behandlingsmetoden på de svenska mentalsjukhusen. En reflektion om vattnets läkande kraft utifrån filmen ”Rum för sjuka själar”.

Fredrik Johansson och Rasmus Rodelius, dykare

Vad gömmer sig egentligen på botten mitt i vår stad? Dykare från Rena Mälaren dyker ner i strömmen och hämtar upp saker som visar hur vi egentligen behandlar vår känsliga vattenmiljö.

Lina Persson, konstnär

Vad har sjöar egentligen för rättigheter? Med vattenkroppens eget perspektiv i fokus håller vi en filmad tribunal som ställer frågor om lagrum och vad klimaträttvisa egentligen innebär.

Janna Holmstedt och Malin Lobell, konstnärer

P(Art) of the Biomass – En idéskiss för havskolonier längs Sveriges kust. Hur skulle småskaliga kolonilotter mitt ute i havet kunna stödja artrikedom och ge oss renare havsvatten?

Marika Troili, konstnär

Bällstaån flyter genom allt dyrare delar av Storstockholm. Från att ha satts i kulvert på 60-talet har ån nu blivit ett försäljningsargument för lyxiga bostäder – vad innebär det för människorna kring den?

Lena Kautsky, botaniker

Östersjöns unika miljö kan komma att påverkas dramatiskt om klimatet förändras. Den svenska vattenmiljöforskningens nestor, också kallad ”Tant Tång”, visar upp vad som sker under ytan.

Rossana Mercado-Rojas, konstnär

Istället för att folket kan ta del av dem styckar internationella aktörer upp vattenresurserna i Peru och Bolivia. I festens form följer vi 500 år av kopplingar mellan vatten och kolonialism.

Taggar:AugustiFestivalFestivalerGamla StanKonstNorrmalmStockholmStockholm CityUtbildning

Information

Adress: Strömparterren

Datum:
16 augusti 2020 - 12:00

Vad vill du göra?

Datum